Vladimíra Klempová nejen finanční poradce, realitní poradce, penzijní poradce, úvěrový poradce

Hypotéky

Nový zákon o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016

1) Díky novému zákonu značně narůstá administrativní zátěž při sjednávání hypotečního úvěru. Poskytovatel jakéhokoliv spotřebitelského úvěru, včetně hypotečního, je nově ze zákona povinen provést detailní posouzení finanční situace klienta, včetně výše příjmů a výdajů klienta, informací o tom, jak splácí či splácel dosavadní dluhy, at d. Pokud by tak n eučinil, může to mít pro něj řadu nepříjemných důsledků, protože by se klient mohl dovolat neplatnosti smlouvy, a to do 3 let od jejího uzavření.

2) Na druhou stranu klient nově získává informace o celkové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře, takže bude moci nabídky konkurenčních bank mezi sebou snadno porovnat. Klient tak přímo uvidí, kolik peněz ve skutečnosti bance za úvěr zaplatí. Banky do dokumentu navíc nesmějí doplňovat jakékoliv další informace, které by srovnání případně ztěžovaly. Jakmile klient obdrží od b anky nabíd ku, má 14 denní dobu na rozmyšlenou, během které ji banka nemůže měnit ani odvolat. Banka, či její zprostředkovatelský subjekt, pokud poskytuje klientovi tzv. radu, musí tak činit písemně. Rada je činnost poskytovaná nad rámec běžného zprostředkování a poskytování úvěru. U hypoték budou také muset banky a úvěrové společnosti nově počítat roční procentní sazbu nákladů (RPSN), podle které si zájemce o půjčku snadno porovná více nabídek.

3) Zákon zavádí i výrazné změny v oblasti předčasného splacení či mimořádných splátek u hypotečního úvěru. Pro nově uzavřené hypoteční úvěry a hypoteční úvěry, u kterých po 1. 12. 2016 vyprší tzv. fixace, bude možné bez jakýchkoliv poplatků každý rok splatit až 25 % hypotečního úvěru. Tuto mimořádnou splátku bude možné zaplatit v&n bsp;měs& iacu te;ci před výročím smlouvy.

4) Stejně tak bude možné předčasně splatit i celý hypoteční úvěr, a to v souvislosti s prodejem nemovitosti, která byla hypotečním úvěrem financována či použita jako zajištění. Podmínkou je, aby hypoteční úvěr byl sjednán na delší dobu než 2 roky. Banka si bude moci naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady (např. administrativní náklady na zpracov ání žádosti, náklady na vyd& aacu te;ní hypotečních zástavních listů, úrok zaplacený za mezibankovní půjčku apod.), a to do maximální výše 1 % z předčasně splacené části, nejvýše však 50 000 Kč.

5) Splacení hypotéky zcela bez sankce bude v případě úmrtí dlužníka či spoludlužníka, invalidity, dlouhodobé nemoci, pojistné události

Nový zákon zavádí strop na sankce, které mohou firmy účtovat lidem při nesplácení. Věřitel by si mohl naúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení (nyní osm procentních bodů nad reposazbou ČNB, tedy 8,05 procenta) a smluvní pokutu 0,1 procenta denně z dlužné částky. Penále a smluvní pokuty by ale nesměly přesáhnout 50 procent celkové dlužné částky (ministerstvo financí navrhovalo 70 procent, poslanci ale schválili pozměňo vací návrh rozpočtového výboru), celková výše sankce.

Nebojte se zeptat...

+420 724 436 717
vladimira.klempova@seznam.cz

Partneři